Profil

Pengenalan

Syarikat dikenali Zawal Enterprise tetapi masih belum didaftarkan lagi. Pada masa ini ia berada di bawah syarikat Techsture Engineering Sdn Bhd. Ditubuhkan pada 25 Mei 2021.

Visi

ZAWAL akan terus gigih dan komited menyediakan perkhidmatan terbaik bagi setiap pelanggan.

Misi

ZAWAL sangat komited di dalam membantu meningkatkan dan memaksimakan produktiviti korporat serta individu melalui kemahiran & pengetahuan ICT.

Moto

Mentransformasi kebijaksanaan kepada penyelesaian ZAWAL didokong oleh modal insan yang mempunyai kepakaran di dalam pelbagai bidang di ZAWAL.